Alumni

Hall of Fame


Class XII

Name Year
Ajay Awasthi (COM) 1994
Deepa Subramaniam (SC) 1994
Sonam Malik (COM) 1995
Anjali Goyal (SC) 1995
Samina Rahman (SC) 1996
Nishant Kumar (COM) 1996
Jatin Madan (SC) 1997
Shilpi Dutta (COM) 1997
Shilpa Mehta (SC) 1998
Priyata Raghavan (COM) 1998
Anshul Sood (SC) 1999
Himanshu Relan (COM) 1999
Naveen Kumar Gupta (SC) 2000
Parul Jain (COM) 2000
Chandrima Dhar (SC) 2001
Shipra Jain (COM) 2001
Jatin Rustagi (SC) 2002
Ekta Daniel (COM) 2002
Guneet Kaur (SC) 2003
Garima Kohli (COM) 2003
Tanmeet Kaur (SC) 2004
Guneet Kaur Chabra (COM) 2004
Harleen Bedi (SC) 2005
Shruti Sachdeva (COM) 2005
Rajat Grover (SC) 2006
Kavya Dua (COM) 2006
Jay Relan (SC) 2007
Nipun Grover (COM) 2007
Khushboo Dewani (SC) 2008
Preiti Shahani (COM) 2008
Gurpreet Singh Matharu (SC) 2009
Aditi Gupta (COM) 2009
Somnath Saha (SC) 2010
Sonali Chandna (COM) 2010
Aastha Mahajan(SC) 2011
Kumar Harsh(SC) 2011
Mayank Grover(SC) 2011
Shivani Saha(SC) 2011
Himani Khurana(COM) 2011
Chaitanya Bhatla(SC) 2012
Priya Sharma(COM) 2012
Nikhil Goel(SC) 2013
Shivani Sood(COM) 2013
Himanshu Mittal(SC) 2014
Vrinda Kabra(COM) 2014